Sort by

YAYOI / SILK MOHAIR WOOL NYLON YARN / 25gram

712Yen

Composition : Silk60% Mohair22% Wool6% Nylon12% ...

  •  
  • HKA3821

ATHENA / SILK MOHAIR LAME LILY YARN / 25gram

950Yen

Composition : Mohair44% Silk29% Cupro17% Polyester...

  •  
  • HKA4944

CRACKER / SILK MOHAIR FANCY YARN / 25gram

712Yen

Composition : Silk11% Mohair17% Nylon72% Wei...

  •  
  • HKA5380